referenser

Kontorsbyggnad på Campus

// Östersund

I INTEAs nya kontorsbyggnad på Campusområdet har vi projekterat rör- och ventilationsinstallationer.

Byggnaden har uppförts i trä och certifierats enligt BREEAM.

ventilationsinstallation RÖTGASANLÄGGNING

// Östersund

Vid rötgasanläggningen i Gräfsåsen har vi projekterat ventilationsinstallationer och genomfört energibalansberäkning. 

åSARNA SKI CENTER

// BERG

Uppbyggnaden av nya Åsarna Ski Center har skett i rask takt. 

Våra projektörer har varit med under denna process och bistått med VVS-projektering och energibalansberäkning.