Vår arbetsmetodik bygger på kompetens och engagemang

Med beställaren som samarbetspartner är vårat mål att vara lyhörda för kundens önskemål och utforma optimala lösningar så att varje uppdrag blir en bra referens.

Vårt huvudsakliga arbetsområde är traditionell VVS-projektering, kyla, driftinstruktioner, kontroll och besiktning samt utredningar inom dessa områden. Vi utför även obligatorisk ventilationskontroll.

Vi tycker att det är viktigt att ha bra hjälpmedel. Vi arbetar därför med AutoCad och Magicad som projekteringsverktyg.