Vår arbetsmetodik bygger på kompetens och engagemang

Vårt huvudsakliga arbetsområde är traditionell VVS-projekteringProjektering av rör- och luftinstallationer, kyla- och driftinstruktioner, där besiktningar, kontroller och utredningar är en naturlig del. Vi utför också energideklarationer En energideklaration syftar till att minska energibehovet i våra byggnader och ger dig en bild av husets totala energiprestanda, energibalansberäkningar En energibalansberäkning utförs vid nybyggnation och tillbyggnation för att säkerställa att byggnader blir tillräckligt energieffektiva , klimatdeklarationerVid nybyggnation har byggherren ansvar att redovisa vilken påverkan på klimatet byggnaden har genom en klimatdeklaration och OVKObligatorisk ventilationskontroll . Vi hjälper även kunder med energiutredningar, åtgärdsförslag och energieffektivisering. Hos oss finns personal med expertis som Certifierad EnergiexpertEn energideklaration utförs av en certifierad Energiexpert, MiljöbyggnadssamordnareMiljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. En certifierad Miljöbyggnadssamordnare har den kunskap och kompetens som behövs för att leda ett lyckat Miljöbyggnadsprojekt. Utöver miljösamordningen kan vi även utföra de energi- och inneklimatsberäkningar som krävs för en certifiering. och sakkunnig funktionskontrollant OVKEn sakkunnig funktionskontrollant kontrollerar att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes.

Kunden i fokus & bra hjälpmedel

Vi är lyhörda för kundens önskemål och tillsammans utformar vi de mest optimala lösningarna, så att varje uppdrag blir en bra referens och slutprodukt.

Bra hjälpmedel är väldigt viktigt tycker vi. Därför arbetar vi med AutoCadMagicad och Revit som projekteringsverktyg.